Internationaal

Het handelsverkeer wordt tegenwoordig niet meer belemmerd door landsgrenzen. Dit geldt echter niet alleen voor bedrijfsmatige activiteiten maar ook in de privé en familiesfeer (bijvoorbeeld consumentenkoop en internationale echtscheidingen). Zeker in een gebied als Zeeuws-Vlaanderen waar de grens niet of nauwelijks meer zichtbaar is.

In juridisch opzicht heeft die internationalisering echter aanzienlijke gevolgen, met complexe vraagstukken van dien met betrekking tot het van toepassing zijnde recht van een bepaald land en/of de bevoegdheid van rechtbanken.

Het Nederlands internationaal privaatrecht (IPR) kent zowel geschreven (wetten en verdragen) als ongeschreven regels voor de oplossing van die vraagstukken. Een gedegen kennis van het IPR is een absolute vereiste. Ons kantoor beschikt over de nodige kennis en expertise op dit gebied en is in staat u van gedegen advies te voorzien en - in voorkomend geval - in een gerechtelijke procedure bij te staan.

Indien noodzakelijk volgt in overleg met de cliënt een verwijzing naar een buitenlandse advocaat. Voor België is een samenwerking met Advocatenassociatie Ryckaert te Zelzate aangegaan.