Incasso

De incasso van (onbetwiste) vorderingen zowel in Nederland als in het buitenland maakt een essentieel deel uit van onze praktijk.
Wij behandelen het gehele traject van:
• aanmaning
• dagvaarding
• beslaglegging
• faillissementsaanvragen
• exequaturprocedures (dit is een procedure waarbij een vonnis van een buitenlandse rechter in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd)

Een en ander uiteraard zoveel mogelijk op kosten van de debiteur. De huidige regelgeving biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.

Ieder dossier brengt "instap" kosten met zich mee. Die worden in rekening gebracht los van het honorarium.