Tarieven

Tijdens het intakegesprek worden duidelijke - op schrift gestelde - afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief.Dit tarief is afhankelijk van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. 

Afhankelijk van het aantal bestede uren zenden wij u éénmaal per maand of éénmaal per kwartaal een tussentijdse declaratie. Declaraties zijn opgebouwd uit honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW en gekoppeld aan een overzicht van de verrichte werkzaamheden.

Naast het honorarium worden verschotten zoals griffierechten en deurwaarderskosten in rekening gebracht. Over het honorarium berekenen wij 6% kantoorkosten. Het honorarium en de kantoorkosten zijn belast met 21% BTW.

In overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, echter resultaatafhankelijke beloning is behoudens in geval van incassowerkzaamheden niet toegestaan.

Particulieren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege in de kosten van rechtsbijstand (genaamd: toevoeging). Om te weten te komen of u hiervoor in aanmerking komt klikt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand op "rechtzoekende", vervolgens in de linkerkolom op "rechtsbijstand" en "rekenhulp". Aan de hand van uw belastinggegevens wordt uitgerekend of u in aanmerking komt en zo ja, welke eigen bijdrage u zal worden opgelegd.

Cambier en Wieland advocaten
Realisatie: TiDi Graphics