Internationaal

Het handelsverkeer is heden ten dage niet meer gebonden aan en wordt niet meer belemmerd door landsgrenzen. Dit geldt echter niet alleen voor bedrijfsmatige activiteiten maar ook in de privé en familiesfeer (bijvoorbeeld consumentenkoop en internationale echtscheidingen). Zeker in een gebied als Zeeuwsch-Vlaanderen waar de grens niet of nauwelijks meer zichtbaar is.

In juridisch opzicht heeft die internationalisering echter aanzienlijke gevolgen, met complexe vraagstukken van dien met betrekking tot het van toepassing zijnde recht van een bepaald land en/of de bevoegdheid van rechtbanken.

Het Nederlands internationaal privaatrecht (IPR) kent zowel geschreven (wetten en verdragen) als ongeschreven regels voor de oplossing van die vraagstukken. Een gedegen kennis van het IPR is een absolute vereiste. Wij beschikken over de nodige kennis en expertise op dit gebied en zijn in staat u van gedegen advies te voorzien en - in voorkomend geval - in een gerechtelijke procedure bij te staan.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij een uitgebreid netwerk van advocaten in het buitenland waarmee wordt samengewerkt.

Cambier en Wieland advocaten
Realisatie: TiDi Graphics