Incasso

De incasso van (onbetwiste) vorderingen zowel in Nederland als in het buitenland maakt een essentieel deel uit van onze praktijk.

Wij behandelen het gehele traject van:

  • aanmaning
  • dagvaarding
  • beslaglegging
  • faillissementsaanvrage
  • exequaturprocedures (dit is een procedure waarbij een vonnis van een buitenlandse rechter in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd)

De te nemen (vervolg)stappen worden steeds van tevoren met de cliënt besproken zodat een transparant kostenplaatje ontstaat.

Leidraad is uiteraard dat de kosten zoveel mogelijk worden verhaald op de debiteur.

De incassowerkzaamheden kunnen worden verricht tegen het geldende uurtarief (zie tarieven) tegen een vaste prijs dan wel het incassotarief, vermeerderd met out-of-pocketkosten zoals explootkosten, griffierecht en kantoorkosten.

In het laatste geval wordt een bepaald percentage van de geïncasseerde vordering in rekening gebracht, een en ander volgens een glijdende schaal zoals hieronder afgebeeld.

Geïncasseerd bedrag incassotarief

over de eerste € 10.000,00 15%
over het meerdere tot € 15.000,00 10%
over het meerdere tot € 30.000,00 8%
over het meerdere tot € 80.000,00 5%
over het meerdere boven € 80.000,00 3%

 

Ieder dossier brengt "instap"kosten met zich mee. Die worden in rekening gebracht los van het honorarium.

Cambier en Wieland advocaten
Realisatie: TiDi Graphics